Om oss

Det finns enorma luckor i de europeiska fördragen: miljöförstöring, digitalisering, algoritmernas kraft, systematisk lögn i politiken, okontrollerad globalisering och hot mot rättsstatsprincipen – ingen av dessa utmaningar tas upp tillräckligt.

Det vill vi ändra på. Med sex nya grundläggande rättigheter för Europa. Det kommer inte att bli lätt att få dem införda. Vi kommer att behöva allt stöd vi kan få. I Tyskland, där vi lanserar detta initiativ, och i alla andra medlemsländer i EU. Men ansträngningen är värt det. Vi måste våga göra något nytt, speciellt i en tid då ett virus och ett krig skakar allt i grunden. Har du modet? Rösta i så fall för dessa grundläggande rättigheter och hjälp till att ge Europa en ny inriktning.

Everyone Foundation (Stiftung Jeder Mensch e.V.) grundades i oktober 2020 för att arbeta för förverkligandet av de grundläggande rättigheterna som beskrivs i von Schirachs "Jeder Mensch" ("Var och en") och ett europeiskt konstitutionellt konvent. Stiftelsen har åtagit sig att på nationell och europeisk nivå förankra idén om att utöka de grundläggande rättigheterna på den politiska dagordningen och att inspirera civilsamhällets aktörer att göra det. Till exempel, med den europeiska befolkningens breda godkännande, bör ett majoritetsbeslut i Europeiska rådet bana väg för en europeisk konvention om grundläggande rättigheter för att revidera och komplettera den befintliga rättighetsstadgan.

Bland föreningens medlemmar finns personligheter från områdena kultur, juridik, näringsliv och vetenskap, såsom hållbarhetsforskaren Maja Göpel, ordföranden för Karl Kahane-stiftelsen, Patricia Kahane, experten på europeisk, ekonomisk och konstitutionell rätt Ulrich Karpenstein, och Remo Klinger, en jurist med inriktning på miljö- och förvaltningsrätt. Styrelseledamöterna är advokaten, författaren och medborgarrättsaktivisten Bijan Moini och entreprenören Alexa von Salmuth. Eva Bertram har varit verkställande direktör sedan december 2021. Stiftelsen finansieras av donationer och intäkter från försäljningen av boken "Jeder Mensch" ("Var och en").