En ny utopi för Europa.

Artikel 1
Miljö

Var och en har rätt att leva i en hälsosam och skyddad miljö.

Artikel 2
Digitalt självbestämmande

Var och en har rätt till digitalt självbestämmande. Profilering och manipulation av människor är förbjudet.

Artikel 3
Artificiell intelligens

Var och en har rätt till att algoritmer som rör hen är transparenta, verifierbara och rättvisa. Viktiga beslut måste tas av en människa.

Artikel 4
Sanning

Var och en har rätt till att uttalanden av offentliga befattningshavare är tillförlitliga.

Artikel 5
Globalisering

Var och en har rätt att endast bli erbjuden sådana varor och tjänster som tillverkas och tillhandahålls i enlighet med de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Artikel 6
Talan som gäller grundläggande rättigheter

Var och en har rätt att väcka talan vid de Europeiska domstolarna när grundläggande rättigheter i stadgan utsätts för systematiska kränkningar.

269,372
folk har skrivit under.

Nyheter

Alla rapporter
03.12.2022
Newsletter Dezember 2022