Een nieuw Utopia voor Europa.

Artikel 1
Milieu

Elk mens heeft het recht in een gezond en beschermd milieu te leven.

Artikel 2
Digitale zelfbeschikking

Elk mens heeft recht op digitale zelfbeschikking. Het zonder toestemming verzamelen van persoonsgegevens of het manipuleren van mensen is verboden.

Artikel 3
Kunstmatige intelligentie

Elk mens heeft het recht te weten dat de aan hem opgelegde algoritmen transparant, controleerbaar en eerlijk zijn. Belangrijke beslissingen moeten door een mens worden genomen.

Artikel 4
Waarheid

Elk mens heeft het recht erop te kunnen vertrouwen dat de verklaringen van ambtsdragers waarheidsgetrouw zijn.

Artikel 5
Globalisering

Elk mens heeft het recht enkel die goederen en diensten aangeboden te krijgen die in overeenstemming met universele mensenrechten zijn geproduceerd en geleverd.

Artikel 6
Beroep op grondrechten

Elk mens heeft het recht om een proces aan te spannen bij Europese rechterlijke instanties wegens stelselmatige schendingen van de in dit Handvest vastgelegde grondrechten.

269,372
mensen hebben getekend.
18.05.2023
Ein Plädoyer für neue Grundrechte in Europa

Unsere Zeit birgt zahlreiche große Herausforderungen: Umweltzerstörung, der Krieg in der Ukraine, machtvolle Algorithmen, die Bedrohung der Rechtstaatlichkeit.

In der neuen Ausgabe des Magazins für Jurist:innen und Interessierte, dem Katzenkönig, hat Dr. Ulrich Karpenstein sein Plädoyer für Jeder Mensch erneuert. "Denn weder die überkommenen Verfassungen Europas noch die Grundrechte der Europäischen Union hatten die enormen Umwälzungen der letzten zwanzig Jahre im Blick".

Absolute Leseempfehlung für jeden Jeder Mensch Fan!

Das ganze Plädoyer findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Katzenkönig (No. 7 Sommersemester 2023, S. 34 f.).