Nowa utopia dla Europy.

Artykuł 1
Środowisko

Każdy człowiek ma prawo do życia w zdrowym i chronionym środowisku.

Artykuł 2
Cyfrowe samostanowienie

Każdy człowiek ma prawo do cyfrowego samostanowienia. Zabrania się nadmiernego profilowania oraz manipulowania ludźmi.

Artykuł 3
Sztuczna inteligencja

Każdy człowiek ma prawo wiedzieć, że stosowane wobec niego algorytmy są przejrzyste, weryfikowalne i sprawiedliwe. Decyzje dużej wagi muszą być pode-
jmowane przez człowieka.

Artykuł 4
Prawda

Każdy człowiek ma prawo ufać, że oświadczenia składane przez osoby zajmujące stanowiska publiczne są prawdziwe.

Artykuł 5
Globalizacja

Każdy człowiek ma prawo do tego, by oferowane były mu jedynie te towary i usługi, które są wytwarzane i świadczone z poszanowaniem powszechnych praw człowieka.

Artykuł 6
Pozwy dotyczące praw podstawowych

Każdy człowiek ma prawo złożyć w sądach europejskich pozew w sytuacji systematycznego łamania Karty praw podstawowych.

269,372
osób złożyło podpisy.

Aktualności

Aktualności
03.12.2022
Newsletter Dezember 2022