Nowa utopia dla Europy.

Artykuł 1
Środowisko

Każdy człowiek ma prawo do życia w zdrowym i chronionym środowisku.

Artykuł 2
Cyfrowe samostanowienie

Każdy człowiek ma prawo do cyfrowego samostanowienia. Zabrania się nadmiernego profilowania oraz manipulowania ludźmi.

Artykuł 3
Sztuczna inteligencja

Każdy człowiek ma prawo wiedzieć, że stosowane wobec niego algorytmy są przejrzyste, weryfikowalne i sprawiedliwe. Decyzje dużej wagi muszą być pode-
jmowane przez człowieka.

Artykuł 4
Prawda

Każdy człowiek ma prawo ufać, że oświadczenia składane przez osoby zajmujące stanowiska publiczne są prawdziwe.

Artykuł 5
Globalizacja

Każdy człowiek ma prawo do tego, by oferowane były mu jedynie te towary i usługi, które są wytwarzane i świadczone z poszanowaniem powszechnych praw człowieka.

Artykuł 6
Pozwy dotyczące praw podstawowych

Każdy człowiek ma prawo złożyć w sądach europejskich pozew w sytuacji systematycznego łamania Karty praw podstawowych.

269,372
osób złożyło podpisy.

Aktualności

Aktualności
18.05.2023
Ein Plädoyer für neue Grundrechte in Europa

Unsere Zeit birgt zahlreiche große Herausforderungen: Umweltzerstörung, der Krieg in der Ukraine, machtvolle Algorithmen, die Bedrohung der Rechtstaatlichkeit.

In der neuen Ausgabe des Magazins für Jurist:innen und Interessierte, dem Katzenkönig, hat Dr. Ulrich Karpenstein sein Plädoyer für Jeder Mensch erneuert. "Denn weder die überkommenen Verfassungen Europas noch die Grundrechte der Europäischen Union hatten die enormen Umwälzungen der letzten zwanzig Jahre im Blick".

Absolute Leseempfehlung für jeden Jeder Mensch Fan!

Das ganze Plädoyer findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Katzenkönig (No. 7 Sommersemester 2023, S. 34 f.).