Nová utópia pre Európu

Článok 1
Životné prostredie

Každý má právo žiť v zdravom a chránenom prostredí.

Článok 2
Digitálne sebaurčenie

Každý má právo na digitálne sebaurčenie. Zber osobných údajov alebo manipulácia ľudí sú neprípustné.

Článok 3
Umelá inteligencia

Každý má právo vedieť, že algoritmy, ktoré spracuvávajú osobné údaje sú transparentné, overiteľné a spravodlivé. Zásadné rozhodnutia musí robiť ľudská bytosť.

Článok 4
Pravda

Každý má právo dôverovať tomu, že výroky verejných činiteľov sú pravdivé.

Článok 5
Globalizácia

Každý má právo, aby mu boli ponúkané len také tovary a služby, ktoré sú vyrábané a poskytované v súlade so všeobecnými ľudskými právami.

Článok 6
Žaloby v oblasti základných práv

Každý má právo podať žalobu na európske súdy, v prípade, že sú základné práva charty systematicky porušované.

269,372
ľudí sa podpísalo.
03.12.2022
Newsletter Dezember 2022