Jauna realitāte Eiropā.

Pants 1
Vide

Ikvienam ir tiesības dzīvot veselīgā un aizsargātā vidē.

Pants 2
Digitālā pašnoteikšanās

Ikvienam ir tiesības uz digitālo pašnoteikšanos. Pārmērīga profilēšana vai manipulācijas ar cilvēkiem ir aizliegtas.

Pants 3
Mākslīgais intelekts

Ikvienam ir tiesības zināt, ka visi viņam piemērotie algoritmi ir pārskatāmi, pārbaudāmi un godīgi. Galvenie lēmumi ir jāpieņem cilvēkam.

Pants 4
Patiesība

Ikvienam ir tiesības paļauties, ka valsts amatu ieņēmēju apgalvojumi ir patiesi.

Pants 5
Globalizācija

Ikvienam ir tiesības saņemt tikai tās preces un pakalpojumus, kas ražoti un sniegti saskaņā ar vispārējām cilvēktiesībām.

Pants 6
Pamattiesību tiesas procesi

Ikvienam ir tiesības celt prasību Eiropas tiesās, kad sistemātiski tiek pārkāptas hartas pamattiesības.

269,372
Cilvēki ir parakstījuši.

Žinios

Visi jaunumi
03.12.2022
Newsletter Dezember 2022